Tel: 046-813 80 | E-post: [email protected] | Följ oss på Facebook

Trygg med STIB-auktorisation - Vi är auktoriserade medlemmar av STIB, den rikstäckande branschorganisationen för ställningsentreprenörer i Sverige.

Trygg med STIB

Vi är ett auktoriserat medlemsföretag av STIB, den rikstäckande branschorganisationen för ställningsentreprenörer i Sverige. Deras uppdrag är att tillvarata sina medlemmars intressen och verka för säkra och kvalitativa ställningsmontage.

Auktorisation = kvalitet

STIB-auktorisation är ett slags kvalitetsstämpel för företag inom ställningsbranschen. För att bli ett auktoriserat medlemsföretag krävs att man uppfyller ett antal kriterier, med fokus på säkra montage och kvalitativa produkter. STIB-auktorisationen utgör därmed en trygghet för våra kunder, då den fungerar som en garanti för trygga och säkra arbetsplatser.

Auktorisationen utfärdas av STIBS auktorisationsnämnd för prövning och är giltig under två kalenderår. Därefter sker en ny granskning av ställningsföretagets rutiner.

Fortbildning

STIBS medlemmar förses kontinuerligt med information om branschens senaste trender och rön, vilket hjälper oss att förbli i framkant inom ställningsmontage.

Nyfiken på STIB

Vill ni veta mer om STIB? Fråga oss eller besök deras webbplats för ytterligare information.